Kalite Politikamız

Aksu İnşaat , kalitenin oluşturulması, geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan faaliyetlerin yerine getirilmesi kararlılığındadır. Şirket Yönetimi bu konudaki sorumluluğun gereği olarak; ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgelerine sahip olan firmamız çağın getirdiği yenilik ve gelişmeleri yakından takip ederek bünyesindeki teknik ve idari personelinin vizyonunu geliştirecek eğitim seminer ve kurslara katılımını sağlayarak gerekli donanıma ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Müşteri şartları ile yasal ve mevzuat şartlarını karşılamanın öneminin, kuruluşun tüm seviyelerine iletilmesini sağlanmayı, esastır.

Şirketin kalite yaklaşımını belirleyen kalite politikasını oluşturulması,

Faaliyetlerin etkinliği ve verimliliğini sağlamaya yönelik olarak, kalite hedefleri belirlenmesini ve hedefler ile çalışılmasını sağlamayı,

Kalite yönetim sisteminin uygunluğu, yeterliliği ve etkinliğinin sağlanması amacıyla, planlı gözden geçirme faaliyetleri uygulamayı ve gerekli kontrol ve karar mekanizmasını işletmeyi,

Sistemin etkin işleyişi açısından gerekli kaynakları ve kaynakların bulunabilirliğini sağlamayı taahhüt etmektedir.

Aksu İnşaat, Müşteri Memnuniyetini, şirket geleceğinin güvencesi olarak benimsemekte ve tüm kaynaklarını, tercih edilir ve güvenilir bir şirket olmaya odaklamaktadır.


Bu Nedenle;

Kalite anlayışımız, müşteri şartlarının karşılanması ve müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik olarak sürekli gelişimi hedeflemektedir.

Sürekli kalite gelişimi için, teknolojiyi, eğitimli ve birikimli çalışanlar ile buluşturan bir organizasyon yapısı temel alınmakta ve benimsenmektedir.

Çalışanlarımıza kurallara uygun olarak verilen eğitimler ile görevlerini, kalite oluşturma sorumluluğu içerisinde yapmaları esas alınmaktadır.

Kaliteli imalat için, kaliteli girdi ve hizmet kullanımının bilinci ile tedarikçi ve taşeronlarımız da sistemimizin bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

Küresel sorumluluk bilinci ile faaliyetlerimizin, toplum ve çevre olgusu gözetilerek icra edilmesine önem verilmektedir.